Ekspert - Likwidacja szkód

Nasza Firma zajmuje się likwidacją szkód majątkowych oraz transportowych na rzecz największych ubezpieczycieli. Nasi rzeczoznawcy dysponują ogromną wiedzą merytoryczną oraz wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie: budownictwa, pożarnictwa, energetyki, maszyn i urządzeń oraz i likwidacji szkód w przemyśle spożywczym, transporcie lądowym (OCPD OCS i CARGO). Wśród rzeczoznawców są osoby z uprawnieniami biegłych sądowych.

Możemy zapewnić szybką reakcję na zgłoszenie oraz profesjonalną obsługę zarówno drobnych szkód indywidualnych jak i korporacyjnych.

Oferujemy

  • przeprowadzanie lustracji miejsca szkody,
  • gromadzenie dokumentacji fotograficznej oraz merytorycznej, formalno-prawnej na miejscu zdarzenia, ustalenie przyczyny i zakresu szkody
  • sporządzenie w programie NORMA kosztorysów remontowo –budowlanych
  • wycenę mienia utraconego/zniszczonych w wyniku zdarzenia
  • prowadzenie pełnej likwidacji szkody
  • sporządzenie opinii lub raportu końcowego
  • ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

Terenem naszego działania jest województwo podlaskie, warmińsko-mazurskiego, częściowo mazowieckie i lubelskie, lecz w sytuacjach kryzysowych podejmujemy zlecenia z innych części kraju. Nasza Firma jest prężna i elastycznie dostosowuje się do panujących wymogów rynku ubezpieczeniowego.

Zapraszamy do współpracy.
Anna i Mariusz Racewicz